Ekonomi Manşetler 

Hatice SADİOĞLU Avrupa’daki Yatırım ve Kar marjlarını Değerlendirdi

Hatice SADİOĞLU Avrupa Sanayi Sektöründeki Yatırım ve Kar Marjlarını inceledi. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hatice SADİOĞLU Sektör Konusunda İnce Detaylara Değindi. Ünlü Ekonomist Hatice SADİOĞLU ABD şirketleri ve avrupadaki ithalat ihracat yatırımlarını yorumlayarak, Latin Amerika ve Asya’da yatırımlardan elde edilen karların korkunç fazlalığı emperyalist sistem genel çıkarlını işleten dınamiklere ışık tutuyor. Bu karlar sayesinde ABD Avrupa’da yoğun yatırımlar yapma imkanını bulmuş, Afrikaya sermaye ihraç edebilmiştir. ABD’nin Asya ve Amerika kıtalarından sağladığı muazzam karlar, Avrupa ekonomisi üzerine kurduğu üstünlüğünün temellerini sağlamlaştırmıştır. ABD’nin ham madde kaynakları üzerindeki denetimi başta petrol olmak…

Devamı